• Våttauing av bunnramme 

      Korneliussen, Kjell (Masteroppgave/UIS-TN-IKM/2007, Master thesis, 2007)
      I de siste årene har det kommet mer teknologi som baserer seg på å bruke undervannsløsninger som tidligere krevde plattformløsninger. Dette skaper et økt behov for fartøyer som kan frakte og sette bunnrammer ned på ...