• Isoterm varmebehandling Listeria innocua i kappilærrør 

      Olsen, Øystein (Masteroppgave/UIS-TN-IMN/2010;, Master thesis, 2010)
      Utgangspunktet for denne masteroppgaven var å skaffe kunnskap om Listeria monocytogenes-surrogaten Listeria innocua, og dens varmeinnaktiveringskinetikk med hensyn på kvalitet og matsikkerhet i pasteuriserte fiskeprodukter. ...