• En kvantitativ analyse av letestrategier på norsk sokkel 

      Nasseri, Mehryar; Olsen, Tommy (Masteroppgave/UIS-HH/2018;, Master thesis, 2018-05-24)
      Et oljeselskap er avhengig av å få tilført nye reserver som erstatter produksjonen. Dette kan gjøres på to måter - leting eller oppkjøp. Noen oljeselskaper har fra aksjonærenes synspunkt, mer suksess med sin letestrategi ...