• IT infrastruktur i en global organisasjon 

      Rasmussen, Dagfinn (Masteroppgave/UIS-TN-IDE/2008, Master thesis, 2008)
      I næringslivet er møtevirksomhet og arbeid rundt et møte viktig, men til tider unødvendig tidkrevende. UniSea AS har tidligere utviklet en modul for hendelses- og møterapportering ment for bruk ute på Offshore-skip. ...