• I opphavet var (ikkje) ordet : narrative brot i Arne Garborgs Jesus Messias (1906) 

   Sønneland, Margrethe (Masteroppgave/UIS-HF-IKS/2008, Master thesis, 2008)
   Den provoserande, vridane leiken til Jesus Messias er ei årsak til at boka vart hovudobjekt for avhandlinga. Eg tykte ho skilte seg slik ut frå andre Garborgtekstar, og at ho trass i skilnaden, verka til å sitja fast i eit ...
  • Teksten som problem: En studie av litterære samtaler i ungdomsskolen 

   Sønneland, Margrethe (PhD thesis UiS;, Doctoral thesis, 2019-11)
   Problemfokusert undervisning og dybdelæring i utdanningen har blitt løftet frem som sentralt for utviklingen av elevenes læring i fremtidens skole – for de såkalte 21st Century skills (f.eks. Ananiadou & Claro, 2009, s. ...