• Analyse og effektivisering av pakkelinje for rundost 

   Hauge, Svein Morten Velde (Masteroppgave/UIS-TN-IDE/2016;, Master thesis, 2016-06-16)
   Målet for denne oppgaven er å analysere og effektivisere en pakkelinje for rundost. Gjennom analyse av pakkelinjen blir det besluttet å effektivisere prosessen med mål om å redusere antall årsverk som er nødvendig for å ...
  • Automatisere en produksjonslinje for fylling av 5-liters flasker 

   Benjaminsen, Edvin Bergstrand; Bø-Sande, Marie; Holmestuen, Sondre (Bachelor thesis, 2021)
   Norwegian Oil Supply er en bedrift lokalisert på Forus. De leverer utstyr,tjenester og kjemikalier til oljeleverandører i Norge. I dag har bedriften fireoperative produksjonslinjer for fylling av kjemikalier. Linjene er ...
  • Bildegjenkjenning og Autonom 

   Størksen Wiik, Bjørnar; Trydal, Jens (Bachelor thesis, 2021)
   Bildebehandling og autonom kjøring.
  • Bildegjenkjenning og autonom kjøring 

   Størksen Wiik, Bjørnar; Trydal, Jens (Bachelor thesis, 2021)
  • Data and control tuning of a laboratory-scale autonomous drilling rig 

   Klæhaug, Ken Andre (Masteroppgave/UIS-TN-IDE/2018;, Master thesis, 2018-06-15)
   The main focus of this thesis is to tune a lab scale autonomous drilling rig. The rig requires a robust control architecture that can manage unforeseen risks and problems, and at the same time optimize the systems performance ...
  • Depalletering av produkter ved hjelp av robot 

   Hognestad, Mari Amdalsrød; Søndeland, Sander Andre (Bachelor thesis, 2021)
   Denne bacheloroppgaven handler om depalletering av produkter ved hjelp av bildebehandling og robot. Det blir brukt OpenCV og RobotStudio til å løse oppgaven.
  • Detecting and Classifying Vehicles entering and exiting a tunnel 

   Eide, Bernt Andreas (Master thesis, 2021)
   Tunnel safety is an increasing concern for the road administrative authorities. In this thesis, a vision based surveillance system is developed as a safety measure. The main purpose of this surveillance system is to detect ...
  • En Introduksjon til Kunstig Syn i Autonom Kjøring 

   Reiestad, Eirik; Stokka, Asbjørn; Tran, Julie Vy (Bachelor thesis, 2023)
   Autonom kjøring er en av de fremtredende teknologiene i dagens samfunn. Et bredt spekter av applikasjoner bruker derfor denne teknologien for fordelene den gir. For eksempel vil en autonom kjørende robot frigjøre arbeidskraft ...
  • En Introduksjon til Kunstig Syn i Autonom Kjøring 

   Reiestad, Eirik; Stokka, Asbjørn; Tran, Julie Vy (Bachelor thesis, 2023)
   Autonom kjøring er en av de fremtredende teknologiene i dagens samfunn. Et bredt spekter av applikasjoner bruker derfor denne teknologien for fordelene den gir. For eksempel vil en autonom kjørende robot frigjøre arbeidskraft ...
  • Evaluating Computer Vision Methods for Detection and Pose Estimation of Textureless Objects 

   Skutvik, Harald Thirud (Masteroppgave/UIS-TN-IDE/2019;, Master thesis, 2019-06)
   Robotics, AI and automation; search for these words and two things become apparent. An era of automation is upon us, but even so there are still some simple tasks that grinds it to a halt, e.g. picking and placing objects. ...
  • Flaskefylling, små flasker 

   Skjæveland, Ruben; Ånestad, Lasse (Bachelor thesis, 2021)
   Sammendrag Norwegian Oilfield Supply(NOS) AS har en utdatert produksjonslinje for flaskefylling som behøver oppgradering. Nåværende funksjon til produksjonslinjen er automatisk flaskefylling og korking. Det er hovedesaklig ...
  • Flaskefylling, små flasker 

   Ånestad, Lasse; Skjæveland, Ruben (Bachelor thesis, 2021)
   Norwegian Oilfield Supply(NOS) AS har en utdatert produksjonslinje for flaskefylling som behøver oppgradering. Nåværende funksjon til produksjonslinjen er automatisk flaskefylling og korking. Det er hovedesaklig tre ...
  • Forbedre kamerarigg for øving IA4 i ELE610 

   Assersen, Vilhelm; Nodland, Elias (Bachelor thesis, 2022)
   I øving IA4 i emnet ELE610 ved Universitetet i Stavanger bruker studentene en kamerarigg for å eksperimentere med bildefangst og behandling. Studentene utvinner nyttig informasjon (rotasjonshastighet) ved å finne visse ...
  • Forbedre kamerarikk for øving IA4 i ELE610 

   Assersen, Vilhelm; Nodland, Elias (Bachelor thesis, 2022)
   I øving IA4 i emnet ELE610 ved Universitetet i Stavanger bruker studentene en kamerarigg for å eksperimentere med bildefangst og behandling. Studentene utvinner nyttig informasjon (rotasjonshastighet) ved å finne visse ...
  • Interface Development for Digitization of Documents Using OCR 

   Fadul, Fadul Elwalid; Lindland, Christoffer (Bachelor thesis, 2023)
   The purpose of this thesis is to develop a semi-automated interface that uses Optical Character Recognition (OCR) routines to identify text-based information from a large volume of digitized drawings associated with the ...
  • Interface Development for Digitization of Documents Using OCR 

   Fadul, Fadul Elwalid; Lindland, Christoffer (Bachelor thesis, 2023)
   The purpose of this thesis is to develop a semi-automated interface that uses Optical Character Recognition (OCR) routines to identify text-based information from a large volume of digitized drawings associated with the ...
  • Kalmanfilter anvendt på totankprosess for temperatur estimering 

   Nguyen, Duy Viet (Masteroppgave/UIS-TN-IDE/2017;, Master thesis, 2017-06)
   Denne hovedoppgaven beskriver hvordan et Kalmanfilter kan brukes for estimering av temperatur på et prosessanlegg ved Universitet i Stavanger (UiS). Først lages en matematisk modell av den fysiske prosessen ved å benytte ...
  • Kernel recursive least squares dictionary learning algorithm 

   Alipoor, Ghasem; Skretting, Karl (Peer reviewed; Journal article, 2023)
   An online dictionary learning algorithm for kernel sparse representation is developed in the current paper. In this framework, the input signal nonlinearly mapped into the feature space is sparsely represented based on a ...
  • Kvalitetsanalyse av grønnsaker ved bruk av hyperspektrale bilder 

   Eik, Elisabeth; Gjerde, Martin (Bachelor thesis, 2021)
   Temaet for denne oppgaven er hyperspektral bildeanalyse av frukt og grønt. Gjennom oppgaven har det blitt sett på modning av tomat, paprika, agurk og banan ved hjelp av et hyperspektralt kamera og sett på ulike spektralområder ...
  • Kvalitetsanalyse av grønnsaker ved bruk av hyperspektrale bilder 

   Gjerde, Martin; Eik, Elisabeth (Bachelor thesis, 2021)
   Temaet for denne oppgaven er hyperspektral bildeanalyse av frukt og grønt. Gjennom oppgaven har det blitt sett på modning av tomat, paprika, agurk og banan ved hjelp av et hyperspektralt kamera og sett på ulike spektralområder ...