• Analyse og effektivisering av pakkelinje for rundost 

   Hauge, Svein Morten Velde (Masteroppgave/UIS-TN-IDE/2016;, Master thesis, 2016-06-16)
   Målet for denne oppgaven er å analysere og effektivisere en pakkelinje for rundost. Gjennom analyse av pakkelinjen blir det besluttet å effektivisere prosessen med mål om å redusere antall årsverk som er nødvendig for å ...
  • Computer vision system for packing grocery items using a gantry robot  

   Berge, Mikal Jansen (Masteroppgave/UIS-TN-IDE/2017;, Master thesis, 2017-06-15)
   Gantry robots may provide a cheap solution to automate the picking up and packing items into a confined space. A system utilizing computer vision resulting in an automatons robot system to effectively pack the costumer ordered ...
  • Data and control tuning of a laboratory-scale autonomous drilling rig 

   Klæhaug, Ken Andre (Masteroppgave/UIS-TN-IDE/2018;, Master thesis, 2018-06-15)
   The main focus of this thesis is to tune a lab scale autonomous drilling rig. The rig requires a robust control architecture that can manage unforeseen risks and problems, and at the same time optimize the systems performance ...
  • Evaluating Computer Vision Methods for Detection and Pose Estimation of Textureless Objects 

   Skutvik, Harald Thirud (Masteroppgave/UIS-TN-IDE/2019;, Master thesis, 2019-06)
   Robotics, AI and automation; search for these words and two things become apparent. An era of automation is upon us, but even so there are still some simple tasks that grinds it to a halt, e.g. picking and placing objects. ...
  • Kalmanfilter anvendt på totankprosess for temperatur estimering 

   Nguyen, Duy Viet (Masteroppgave/UIS-TN-IDE/2017;, Master thesis, 2017-06)
   Denne hovedoppgaven beskriver hvordan et Kalmanfilter kan brukes for estimering av temperatur på et prosessanlegg ved Universitet i Stavanger (UiS). Først lages en matematisk modell av den fysiske prosessen ved å benytte ...
  • Optimalisering av gangmønster for firebeint robot med en genetisk algoritme 

   Line, Hartvik (Masteroppgave/UIS-TN-IDE/2018;, Master thesis, 2018-07-15)
   Virveldyr har igjennom evolusjon utviklet kompliserte sentrale mønstergeneratorer (CPG) i sentralnervesystemet for lokomosjon for å avlaste hjernen med sykliske arbeidsoppgaver. Innen robotikk er det interessant å etterligne ...
  • Optimalisert vareplukkingmed ABB IRB 4600 

   Heggø, Anders Lindell (Masteroppgave/UIS-TN-IDE/2018;, Master thesis, 2018-06-15)
   Målet med oppgaven var å utvikle en metode som tidsoptimaliserer plukkingen av varer fra en hyllerad. Varene skulle plukkes med en ABB-robot som benytter et verktøy med tre vakuumgripere. En syklustid på maksimalt 5 s ble ...
  • Partial search vector selection for sparse signal representation 

   Skretting, Karl; Husøy, John Håkon (Journal article, 2008)
   In this paper a new algorithm for vector selection in signal representation problems is proposed, we call it space is searched. Partial Search (PS). The vector selection problem is described, and one group of algorithms ...
  • Picking Products from Distribution Containers by Object Detection and Occlusion Estimation 

   Ytterstad, Sigurd (Masteroppgave/UIS-TN-IDE/2020;, Master thesis, 2020-06-28)
   There is a significant increase in e-commerce, and groceries are entering the online platform. With this development, and with customers wanting to change their shopping habits from brick-and-mortar stores to the online ...
  • Probability mapping of scarred myocardium using texture and intensity features in CMR images 

   Kotu, Lasya Priya; Engan, Kjersti; Skretting, Karl; Måløy, Frode; Ørn, Stein; Woie, Leik; Eftestøl, Trygve (Journal article, 2013)
  • Research and implementation of robot collision detection engine on GPU 

   Horneland, Jarle (Masteroppgave/UIS-TN-IDE/2019;, Master thesis, 2019-06-15)
   This project has developed an efficient way to check collisions using a parallel graphics processing unit (GPU). Parallel processing is done using a NVIDIA GPU along with the CUDA programming architecture. Robot and ...
  • Robotløsning for håndtering av pølser på røykespyd 

   Øvrebø, Kjetil (Masteroppgave/UIS-TN-IDE/2018;, Master thesis, 2018-06)
   Industrielle roboter har i lang tid blitt plassert i et fysisk avgrenset og inngjerdet område for arbeidernes sikkerhet. Med nyvinninger innen sikkerhetssystemer og oppdaterte regelverk er dette i ferd med å endres. ...
  • Robotløsning for håndtering av pølser på røykespyd 

   Øvrebø, Kjetil (Masteroppgave/UIS-TN-IDE/2018;, Master thesis, 2018-06)
   Industrielle roboter har i lang tid blitt plassert i et fysisk avgrenset og inngjerdet område for arbeidernes sikkerhet. Med nyvinninger innen sikkerhetssystemer og oppdaterte regelverk er dette i ferd med å endres. ...
  • RobotNorge: Optimalisere og robotisere pakkelinje 

   Kverneland, Andreas (Masteroppgave/UIS-TN-IDE/2018;, Master thesis, 2018-06)
   En stor del av norsk industri er innen råvare, og da gjerne olje-, gruve- og smelteverksindustrien. Dette er næringer som i liten grad bruker roboter ved produksjon. Annen industri i Norge bærer preg av høy variasjon og ...
  • Texture classification using sparse frame based representations 

   Skretting, Karl; Husøy, John Håkon (Journal article, 2008)
   In this paper a new method for texture classification, denoted Frame Texture Classification Method (FTCM), is presented. The main idea is that a frame trained to make a sparse representation of a certain class of signals ...
  • Utendørs semi-autonom navigasjon og rutefølging for lite kjøretøy 

   Eliassen, Roger (Masteroppgave/UIS-TN-IDE/2018;, Master thesis, 2018-06-15)
   I dagens samfunn benyttes roboter i økende grad til å utføre tjenester, og de fleste er forhåndsprogrammert til statiske oppgaver innen industriell produksjon. Sakte men sikkert ser man også inntog av roboter med autonome ...
  • Vehicle Detection and Pose Estimation in Autonomous Convoys 

   Baardseth, Elisabeth V. Borg (Master thesis, 2017-06-15)
   Autonomous convoys, also known as platooning, are defined as a group of vehicles driving after one another autonomously. Acting as one single unit the gap between them can be significant reduced and hence the fuel costs ...
  • Visualisering av Data for Funn i Hafrsfjord 

   Græe, Sindre Aas (Masteroppgave/UIS-TN-IDE/2018;, Master thesis, 2018-06-15)
   I denne oppgaven blir det sett på visualiseringsløsninger for dybdedata fra Hafrsfjorden målt av Funn i Hafrsfjord. Det blir vurdert utfordringer med datasettet og det presenteres løsninger for omorganisering og justering ...