• Strategisk virksomhetsstyring og strategirealisering i en Lean kontekst 

      Sunde, Bjørg Amalie (Masteroppgave/UIS-HH/2018;, Master thesis, 2018-05-25)
      Målsettingen med denne studien er å belyse hvordan drive Strategisk virksomhetsstyring og strategirealisering i en Lean kontekst. F&C-nettverket i Equinor har etablert en strategisk forbedringsagenda med fem strategiske ...