• Utvikling av datterselskap - grad av synergi versus autonomi 

      Terjesen, Jens Christian (Masteroppgave/UIS-HH/2019;, Master thesis, 2019-05-29)
      Masteroppgaven er et case-studie innenfor fagfeltet strategi og omhandler utvikling av selskaper i en selskapsgruppe. Målet med oppgaven er å bidra til økt verdiskaping gjennom sterkere synergi realisering med en fordelaktig ...