• Barn, musikk og relasjonell helse : En studie av barns deltakelse i en sosialmusikalsk praksis i en barnehage 

   Tumyr, Beate Gilje (PhD thesis UiS;, Doctoral thesis, 2023)
   Formålet med denne studien er å bidra til å utvikle kunnskap om barn, musikk og relasjonell helse, og spesielt koblingen mellom barn og relasjonell helse i barnehagen. Bakgrunnen for utforskingen er rammeplanen for barnehagen ...
  • Musikk og inkludering 

   Tarano Rodriguez, Zenia. Volkova, Alla. (Bachelor thesis, 2024)
   Formålet med denne bacheloroppgaven var å undersøke hvilken forståelse barnehagelærere har av inkluderingsbegrepet, og hvilke erfaringer og kunnskap barnehagelærere sitter inne med i forhold til inkludering av barn med ...