• Potensialer og begrensninger med bruk av BIM 

      Kaldheim, Sandra (Masteroppgave/UIS-TN-IKM/2017;, Master thesis, 2017-06-10)
      En byggeprosess består av forskjellige faser, og det er en prosess som er avhengig av god kommunikasjon og godt samarbeid. Bygningsinformasjonsmodellering, BIM, som er det store «nye» kan være til stor hjelp for å kunne ...