• Hvitvasking : en trussel for samfunnet og den norske banknæringen? 

      Sørensen, Håvard M. I. (Masteroppgave/UIS-TN-IØRP/2010;, Master thesis, 2010)
      Hvitvasking av penger er et stort problem for samfunnet. På den ene siden fører skatteunndragelser og hvitvasking i liten skala til at velferdssystemet vårt blir underminert, og kan miste sin funksjon. På den andre siden ...