• Forbedring av offshore effektivitet ved hjelp av Integrerte Operasjoner 

      Lima, Ingfrid (Masteroppgave/UIS-TN-IØRP/2015;, Master thesis, 2015-06)
      Oppgavetittelen er «Forbedring av offshore effektivitet ved hjelp av Integrerte Operasjoner». Integrerte Operasjoner (IO) har vært på agendaen i mange år som en fellesbetegnelse på en metodikk for å bedre lønnsomhet, ...