• Risikokategorisering som et ledd i optimal beslutningstaking i Statens vegvesen 

      Tveiterå, Martin (Masteroppgave/UIS-TN-IØRP/2018;, Master thesis, 2018-06-15)
      Som mange andre etater og selskaper har Statens vegvesen begrensede ressurser, men på samme tid «uendelig» med tiltak de kan iverksette. Dette utløser et behov for å prioritere blant ulike prosjekter, og videre å utnytte ...