• Flyttbare boreinnretninger - Alternative metoder for klassefornyelse 

      Hansen, Hege-Eline Rike (Masteroppgave/UIS-TN-IØRP/2018;, Master thesis, 2018-06-15)
      Det er krav til at boreinnretninger skal være klasset for å sikre at de er konstruert og vedlikeholdt i samsvar med regelverk og standarder for å sikre liv, eiendeler og miljø, ved at innretningen er driftssikker og tåler ...