• Økonomiske konsekvenser av Infeksiøs lakseanemi for norske oppdrettsselskap 

      Meling, Karen (Masteroppgave/UIS-TN-ISØP/2019;, Master thesis, 2019-06-14)
      Infeksiøs lakseanemi (ILA) er en svært alvorlig og smittsom virussykdom som rammer atlantisk laks. Virussykdommen fører til alvorlige konsekvenser for oppdrettslaksen sin helse, samt økonomiske konsekvenser for de rammede ...