• Hvorfor øve? 

      Klausen, Ellen B. (Masteroppgave/UIS-TN-IØRP/2015;, Master thesis, 2015-05)
      Sammendrag Kravet om kontinuerlig og systematisk læring og forbedring i virksomheter kom med Internkontrollforskriften i 1996. Kravet gjelder alle virksomheter, både private og offentlige, og omfatter også sikkerhet og ...