• Grasjamnar for silo-konstruksjon og analyser 

      Vannes, Svein Ove (Master thesis, 2014-06-16)
      Oppgåva Hovuddelen av oppgåva består i å konstruera og gjera ein analyse av ein grasjamnar for silo i landbruket. I oppgåva skal det også lagast ein marknadsplan for produktet, samt laga ei grovskisse av det elektriske ...