• Datafangst av merkeskilt på teknisk utstyr 

   Holbak, Marita Lode (Masteroppgave/UIS-TN-IDE/2011;, Master thesis, 2012-06)
   Dokumentasjon og verifikasjon er i den senere tid blitt en viktig del av kvalitetssikringen av produkter og tjenester inne industrien. Det finnes i dag en rekke hjelpemidler til bruk innen verifikasjonsprosessen. Denne ...
  • Effective entity linking for news articles 

   Roalkvam, Brage Michael E. (Masteroppgave/UIS-TN-IDE/2015;, Master thesis, 2015-06)
   This master's thesis presents an entity-linking tool for detecting entity-bearing words in news articles and linking them to the corresponding entries in a knowledge base. Given the vast volume of news articles produced ...
  • Grafisk grensesnitt for håndtering av lagrede hjertedata (EKG) 

   Horpestad, Ørjan (Masteroppgave/UIS-TN-IDE/2010;, Master thesis, 2010)
   Det antydes av læringspsykologer og pedagoger at læring øker hos en person ved et noe økt stressnivå. Det viser seg at denne læringen avtar straks stressnivået overskrider en viss grense, som er individuell for hver ...
  • Java Bluetooth wireless technology for evaluating student performance in classroom 

   Davidrajuh, Reggie (Journal article; Peer reviewed, 2005)
   This paper focuses on the use of Java Bluetooth wireless technology for evaluation of student performance in classroom. First, an introduction to Bluetooth wireless technology is given. Second, use of Java technology for ...