• Forholdsregulering av tilsetningsstoff i drivstoff 

      Langeland, Bjørnar (Masteroppgave/UIS-TN-IDE/2010;, Master thesis, 2010)
      Denne hovedoppgaven omhandler forholdsregulering av tilsetningsstoff i drivstoff. Når tankingen av en tankbil er ferdig, skal tilsetningsstoffet utgjøre en spesifisert del av det totale drivstoffvolumet. Forholdsreguleringen ...