• Undersøkelse av metodikk for beregning av risikobaserte varmelaster 

      Holt, Ruben (Masteroppgave/UIS-TN-IØRP/2012;, Master thesis, 2012)
      Denne oppgaven tar utgangspunkt i Scandpower sine retningslinjer for beskyttelse av trykksatt prosessutstyr som utsettes for brann. Metodene som vurderes i denne rapporten er hentet fra retningslinjene. Oppgaven vurderer ...