• Female empowerment and risk within women’s groups in rural Central Uganda 

   Ordaz, Caroline Hegland (Masteroppgave/UIS-TN-ISØP/2020;, Master thesis, 2020-06)
   This thesis sought to explore mechanisms that lie behind female empowerment in rural Central Uganda and the risk factors women meet when engaging in women’s groups. The research has been guided by the following problem ...
  • Lokal håndtering av vannrisiko i rurale Uganda 

   Svarstad, Andrea (Masteroppgave/UIS-TN-ISØP/2020;, Master thesis, 2020)
   Vannkriser og mangel på vannsikkerhet er blant de største risikoene i verden. Selv om denne globale utfordringen har internasjonale avtaler og initiativer som del av løsningen, håndteres vannsikkerhetsutfordringer i stor ...