• Hvilken effekt har bruken av KPI på en borerigg 

      Jacobsen, Kjell (Masteroppgave/UIS-TN-IØRP/2016;, Master thesis, 2016-05)
      Den økende graden av rapportering og måling som foregår i mange virksomheter i dag har vært gjenstand for en del debatt. Bruken av målkart med kritiske suksessfaktorer i form av såkalte nøkkelindikatorer eller KPIer kan ...