• Å gå - gangforbindelse mellom Stavanger Øst og sentrum 

      Hana, Anne Helen (Masteroppgave/UIS-TN-IØRP/2016;, Master thesis, 2016-10)
      Mange byer opplever høy befolkningsvekst, økt transportbehov, arealknapphet og dårlig luftkvalitet. I tillegg erfarer mange land helseproblemer blant befolkningen knyttet til inaktiv livsstil. God tilrettelegging for ...