• Kalibrering med 1-dimensjonalt kalibreringsobjekt 

      Kristiansen, Andreas (Masteroppgave/UIS-TN-IDE/2011;, Master thesis, 2011)
      Kamerakalibrering er en viktig forutsetning for å kunne rekonstruere en scene fra et bilde. Dette er nyttig om en ønsker å bruke kamera som sensor i automatiske systemer. Denne oppgaven fokuserer på en metode for ...