• Pandemiberedskap i Bergen kommune 

      Dale, Øyvind Storsveen (Masteroppgave/UIS-TN-ISØP/2019;, Master thesis, 2019-06)
      Temaet for denne oppgaven er pandemiberedskap i offentlig sektor. Jeg ønsker å studere hvordan ansatte innenfor helsetjenesten i Bergen kommune vurderer beredskapsarbeidet som er gjort for å sørge for tjenestekontinuitet ...