• Hva er de viktigste forutsetningene for dimensjonering av brannvesenets tunnelberedskap? 

   Dahle, Marianne Dybdahl; Hass, Kari Bjørnebøle (Masteroppgave/UIS-TN-IØRP/2018;, Master thesis, 2018-06)
   Norge er et av de landene som bygger mest vegtunneler i hele verden. Tunnelene er statistisk sett tryggere en veier i fri luft, men tunnelene har derimot et katastrofepotensial dersom det først skulle oppstå brann ...
  • Vindlaster og respons av en VESTAS V27 vindmølle 

   Byre, Andreas (Masteroppgave/UIS-TN-IKM/2010;, Master thesis, 2010)
   Denne oppgaven tar for seg vindlasters innvirkning på vindmølletårnet, rotorbladene og hvordan rotoren omformer vindens kinetiske energi til mekanisk energi, gjennom dreiemoment og ytelse. Det er også gjort statiske ...