• Trening av piloter i en kompleks arbeidshverdag 

      Anda, Kristine; Lande, Stian (Masteroppgave/UIS-TN-IØRP/2018;, Master thesis, 2018-07)
      Formålet med denne studien er å vurdere om Widerøe vil kunne oppnå sikkerhetsmessige fordeler av betydning gjennom å gå fra nåværende treningspraksis til Evidence-based Training (EBT), som er et nyutviklet treningskonsept. ...