• Zirkonium, et alternativ til titan? 

      Jektnes, Håvard (Masteroppgave/UIS-TN-IKM/2007, Master thesis, 2007)
      Zirkonium er et materiale som er polymorft og anisotropt. Faren for at fasetransformasjoner oppstår under normal drift er minimal, og tiltak kan iverksettes for å redusere risikoen ytterligere. Både titan og zirkonium har ...