• Frå transistor til datamaskin 

      Tengesdal, Morten (Notater fra Universitetet i Stavanger;39, Report, 2018-04)
      Dette skrivet prøver å gi ei forståing av korleis datamaskinar er oppbygde og virkar. Ein ser også på korleis ein kan programmera mindre datamaskinar brukte til styring og overvaking av prosessar. Skrivet er laga for bruk ...