• ANNMD - Artificial Neural Network Model Developer 

   Smrekar, Jure (Working paper UiS, Research report, 2010-06)
   This booklet presents software for Artificial Neural Network (ANN) modeling called Artificial Neural Network Model Developer (ANNMD). ANNMD is generic software for a system modeling with ANNs. Its development is based on ...
  • Energi til norsk veksthusnæring - bruk av naturgass som energibærer og CO2-kilde 

   Bævre, Olav Arne; Bø, Lund Øystein; Jelsa, Rune; Randeberg, Erlend; Verheul, Michel (Bioforsk Rapport;, Research report, 2006)
   Norsk gartnerinæring bruker anslagsvis 1 000 GWh per år. Planteproduksjon i veksthus her i landet har stort behov for elektrisk energi og avhengig av kultur og produksjonsopplegg varierer andelen elektrisk energi fra 50-80 ...
  • Hva er en by? - urbane steder i Norge ved inngangen til det 21. århundre. 

   Jacobsen, Nils (Research report, 2011)
   Ved overgangen til det 21.århundre er industribyens negative virkninger et tilbakelagt stadium, iallfall innenfor en vestlig kulturkrets. I stedet er byutvikling i en annen grad rettet mot byens urbane kvaliteter, dvs. ...
  • Konstruksjon av små innebygde system basert på mjukprosessor 

   Tengesdal, Morten (Notater fra Universitetet i Stavanger;35, Research report, 2011-12-05)
  • Lønnsom foredling av sjømat i Norge 

   Digre, Hanne; Bar, Eirin Marie Skjøndal; Mathiassen, John Reidar Bartle; Standal, Dag; Grimsmo, Leif; Henriksen, Kristian; Romsdal, Anita; Asche, Frank (Research report, 2014)
   Automatisering og robotisering av produksjonsprosesser forventes å få en sentral plass i samfunnet. I en utredning fra Stiftelsen for Strategisk Forsking i Sverige, forventes det at i løpet av en periode på 20 år, vil hele ...
  • Markedsforskning knyttet til sjømat - Kartlegging i Norge, Vest-Europa og Nord-Amerika 

   Bjørklund, Oddrun; Asche, Frank; Sogn-Grundvåg, Geir; Tveterås, Ragnar; Honkanen, Pirjo; Voldnes, Gøril; Isaksen, John Roald; Heide, Morten (Nofima rapportserie;, Research report, 2010)
   Denne rapporten er en kartlegging av markedsforskning knyttet til sjømat i Norge, Vest-Europa og Nord-Amerika. Hensikten er å få oversikt over hvilke organisasjoner som gjør hva knyttet til dette temaet. Kartleggingen viser ...
  • Metode for vurdering av effekter av Vegtilsynets virksomhet. 

   Jenssen, Gunnar; Nordtømme, Marianne Elvsaas; Tinmannsvik, Ranveig Kviseth; Njå, Ove (SINTEF Rapport;, Research report, 2015)
   Prosjektets hovedmål har vært å utvikle en metodikk for evaluering av effekt av vegtilsyn og utvikling av indikatorer for å måle sikkerhetsmessig utvikling som resultat av slik virksomhet. Formålet med prosjektet er at ...
  • The Norwegian Water Column Monitoring programme 2021: Assessing the impacts of Ekofisk and Eldfisk offshore oil and gas installations on the marine environment 

   Brooks, Steven; Bamber, Shaw Duncan; Grøsvik, Bjørn Einar; Pampanin, Daniela Maria; Gomiero, Alessio; Martins, Samantha Eslava; Vitale, Matteo (NIVA-rapport;, Research report, 2023)
   The Norwegian offshore Water Column Monitoring (WCM) programme investigated the potential effects of Ekofisk and Eldfisk oil and gas installations on the marine environment. Produced water (PW) impacts were assessed in the ...
  • Recommendation on use of wind lidars 

   Reuder, Joachim; Cheynet, Etienne; Clifton, Andrew; van Dooren, Marijn Floris; Gottschall, Julia; Jakobsen, Jasna Bogunovic; Mann, Jakob; Palma, Jose; Schlipf, David; Sjøholm, Mikael; Trujillo, Juan-Jose; Thobois, Ludovic; Würth, Ines; Zasso, Alberto (Research report, 2021)
   The 15 Early Stage Researchers (ESRs) in the LIKE project investigate topics in which wind lidar play a significant role. This report provides the ESRs an introductory reading and gives a short introduction into the basic ...
  • Regelrett eller rett regel? Håndtering og praktisering av regelverket for havbruksnæringen 

   Robertsen, Roy; Andreassen, Otto; Hersoug, Bjørn; Karlsen, Kine Mari; Osmundsen, Tonje; Solås, Ann-Magnhild; Sørgård, Bjørn; Asche, Frank; Tveterås, Ragnar (Research report, 2016)