Samlinger i dette delarkivet

Nye registreringer

 • Implementing an Adaptive Genetic Algorithm in the Atari Environment 

  Nesse, Andreas (Master thesis, 2021)
  This thesis attempts to implement a genetic algorithm for training agents within the Atari game environments. The training is performed on hardware of a widely available character, and so the results give an indication of ...
 • Blockchain based energy transactions for a prosumer community 

  Karandikar, Nikita (PhD thesis UiS;, Doctoral thesis, 2021-09)
  Integration of solar micro-generation capabilities in domestic contexts is on the rise, leading to the creation of prosumer communities who generate part of the energy they consume. Prosumer communities require a decentralized, ...
 • Allvis - applikasjon for visualisering av samlet informasjon 

  Marthe Dybdahl; Hanne Eskeland Fosberg (Bachelor thesis, 2021)
  Denne bacheloroppgaven hadde som formål å lage en web-applikasjon somkunne vise informasjon kontinuerlig gjennom hele dagen ved informasjons-tavler i kontorlokalene til Profitbase.Prosjektet ble presentert av Profitbase, ...
 • Styresystem for georigg 

  Safi, Salahudin; Tjessem, Kristian Horve (Bachelor thesis, 2021)
  Form ålet med denne oppgaven er ̊a utvikle et grafisk bruker-grensesnitt for engeorigg. Georiggens styresystem brukes for ̊a studere forkastninger ijordskorpen. N ̊ar en del av jordskorpen beveger seg mot en annen, langs ...
 • Utvikling av et nytt system til vurdering av kompromitteringsindikatorer 

  Neuenschwander, Lukas (Bachelor thesis, 2021)
  Denne oppgaven handler om utviklingen av et nytt system til innhenting og vurdering av kilder til kompromitteringsindikatorer (IP-adresser, domener eller andre kjennetegn til at en enhet muligens har blitt kompromittert ...
 • Characterizing Service Availability in the Tampnet Offshore LTE Network 

  Gundersen, Daniel; Jørgensen, Kaja (Bachelor thesis, 2021)
  This paper is our Bachelor's thesis as a part of the study program "Datateknologi" at the University of Stavanger, written in the Spring semester of 2021. This thesis has been written in cooperation with Tampnet AS, a ...
 • Characterizing Service Availability in the Tampnet Offshore LTE Network 

  Gundersen, Daniel; Jørgensen, Kaja (Bachelor thesis, 2021)
  This paper is our Bachelor's thesis as a part of the study program "Datateknologi" at the University of Stavanger, written in the Spring semester of 2021. This thesis has been written in cooperation with Tampnet AS, a ...
 • QuickFeed: Redesigned Web Frontend 

  Brynildsen, Alexander Bjørnum; Lindhom, Jostein Hagen; Bjerga, Mikael (Bachelor thesis, 2021)
  QuickFeed is a software project developed at the University of Stavanger, now as a collaborative effort. QuickFeed provides automated testing of hand-in code and gives students rapid feedback with the results of the tests. ...
 • arXiv Table Extractor 

  Ramsay, David Gordon; Pop, Rebeca (Bachelor thesis, 2021)
 • arXiv Table Extractor 

  David Gordon Ramsay and Rebeca Pop (Bachelor thesis, 2021)
  Tables are common and important in scientific publications. They serve as the main elements for presenting findings in a structured way. This project concerns the extraction of tables from scientific papers that have been ...
 • Waste Nothing - A Digital Cookbook and Shopping Assistant 

  Bungum, Emilie (Bachelor thesis, 2021)
  In this thesis, we develop an application with the goal of helping the users waste less food by keeping track of their fridge and pantry contents, and let them compare their fridge contents with the ingredients list of ...
 • Styresystem for georigg 

  Tjessem, Kristian Horve; Safi, Salahudin (Bachelor thesis, 2021)
  Formålet med denne oppgaven er å utvikle et grafisk bruker-grensesnitt for en georigg. Georiggens styresystem brukes for å studere forkastninger i jordskorpen. Når en del av jordskorpen beveger seg mot en annen, langs en ...
 • Quickfeed: Redesigned Web Frontend 

  Lindhom, Jostein Hagen; Brynildsen, Alexander Bjørnum; Bjerga, Mikael (Bachelor thesis, 2021)
  QuickFeed is a software project developed at the University of Stavanger, now as a collaborative effort. QuickFeed provides automated testing of hand-in code and gives students rapid feedback with the results of the tests. ...
 • Quickfeed: Redesigned Web Frontend 

  Bjerga, Mikael; Brynildsen, Alexander Bjørnum; Lindhom, Jostein Hagen (Bachelor thesis, 2021)
  QuickFeed is a software project developed at the University of Stavanger, now as a collaborative effort. QuickFeed provides automated testing of hand-in code and gives students rapid feedback with the results of the tests. ...
 • Visualisering av produksjonsdata – Tytlandsvik Aqua 

  Skulevold, Henrik; Refnin, Vemund; Øvrebø, Ådne (Bachelor thesis, 2021)
  Oppgaven tar utgangspunkt i en problemstilling hos Tytlandsvik Aqua vedrørende samling, strukturering og presentering av data generert på deres landbaserte oppdrettsanlegg for smolt. Ønsket var å lage et system for ...
 • Social media coverage of fake news 

  Mohamed, Awalle Ali Abdi; Lorentzen, Jone Aabø; Hafezinejad, Ramtin (Bachelor thesis, 2021)
  In recent years, we have seen a significant increase in the spread of misinformation,also known as fake news, especially on social media. Any user could share a claim or amisrepresentation of something, and in a few hours, ...
 • Innendørs Posisjoneringssystem for IDE ved bruk av Bluetooth Low-Energy Beacons 

  Grimstad, Nikolas Cameron; Kase, Simen Graue; Brandasu, Stephan Frederik Werner (Bachelor thesis, 2021)
  Denne oppgaven gir en løsning for utfordringen med nøyaktig innendørs posisjonering. Ved å bruke både kommersielle Bluetooth Low Energy (BLE) beacons og vår egen Do It Yourself (DIY) beacons, ved hjelp av ESP32, kunne vi ...
 • Objekt Deteksjon, simulert våkenhet 

  Kunnas, Jari (Bachelor thesis, 2021)
  Medical emergencies and trauma situations are stressful events. Training and repetition in controlled environment is used for health professionals to gain experience and retain the learning for longer. Laerdal Medical ...
 • Automated data alignment during sports events 

  Larsen, Kristoffer Skjæveland; Fattnes, Aleksander Odland (Bachelor thesis, 2021)
  We develop an algorithm to automate data alignment by precisely identifying stops in data collected from NEEDED 2018. Our approach make suggestions for a corrected timestamp and create a reports which are used for final ...
 • 3D Self-Rescue Game for Tunnel Fire 

  Valvik, Dag Hermann Valvik; Haavardtun, Emil; Stjernelund Lien, Audun (Bachelor thesis, 2021)
  This thesis aims to create a 3D game in Unity to practice self-rescue training during emergencies involving fire, using tunnels that are modeled procedurally. Closing down tunnels to practice tunnel safety is cost-inefficient ...

Vis flere