• Rolle og funksjon til en fysisk barriere - lukedekk 

      Ørjasæter, Odd Peter S. (Masteroppgave/UIS-TN-IØRP/2012;, Master thesis, 2012)
      Mellom bore- og brønnhodeområdene på faste oljeinstallasjoner er det plassert et lukedekk. Produksjon, boring og øvrige aktiviteter som kreves når man driver med utvinning av olje og gass krever at utstyr penetrerer dette ...