• Økonomiske aspekter ved digitalisering i regnskapsbransjen 

      Østebø, Hans (Masteroppgave/UIS-TN-IØRP/2018;, Master thesis, 2018-06-14)
      Digitalisering, automatisering, og robotisering får stadig større fokus i markedet, og er for tiden et av de viktigste satsingsområdene i regnskapsbransjen for å kunne minimere kostander. Overgangen fra manuell håndtering ...