• Implementering av BIM i kalkulasjonsprosessen 

      Aass, Simen Birkeland (Masteroppgave/UIS-TN-IØRP/2015;, Master thesis, 2015-06-11)
      Bygningsinformasjonsmodelleirng (BIM) har for alvor blitt et viktig verktøy i byggebransjen og preger i dag mange aspekter av et byggeprosjekt. I tilfeller hvor folk tidligere spurte hvorfor man skal bruke BIM, har ...