• Suicidprevention i Höör kommun 

      Cox, Jonathan (Masteroppgave/UIS-TN-ISØP/2019;, Master thesis, 2019-06-10)
      Sammanfattning Varje år dör omkring 1 500 personer av suicid i Sverige. I syfte att minska antalet självmord så beslutade riksdagen 2008 om ett handlingsprogram med nio strategiska åtgärdsområden. (Folkhälsomyndigheten. ...