• Den utslippsmessige betydningen av nye jordskjelvkart 

      Dale, Sebastian Rashidizadeh (Master thesis, 2021)
      Verdens økende klimagassutslipp og overforbruk av ressurser er et reelt problem. Derfor har Norge bestemt seg for å forsterke sine klimamål for 2030 i samarbeid med EU. For å nå målene er det nødvendig med endringer som ...