• "En kan ikke bli båret på gullstol inn i Norge" 

      Knudsen, Vilde; Garrido, Valeria (Masteroppgave/UIS-TN-IØRP/2018;, Master thesis, 2018-06-15)
      Den økte ankomsten av enslige mindreårige asylsøkere til Norge i tidsperioden 2015-2017 har i stor grad stått sentralt på medias dagsordenen. I denne tidsperioden har det blitt foreslått og vedtatt flere innstramminger i ...