• Cybersikkerhet i måleverdikjeden for fjellskredvarsling 

   Aarland, Mari (Masteroppgave/UIS-TN-ISØP/2020;, Master thesis, 2020-06-15)
   Digitaliseringsprosessen som Norges vassdrag- og energidirektorat (NVE) nå ønsker å iverksette skal forbedre dagens teknologibruk. Ved hjelp av digitale målere og skyløsning kan NVE gjøre data mer tilgjengelig, effektivisere ...
  • Hvilken effekt har bruken av KPI på en borerigg 

   Jacobsen, Kjell (Masteroppgave/UIS-TN-IØRP/2016;, Master thesis, 2016-05)
   Den økende graden av rapportering og måling som foregår i mange virksomheter i dag har vært gjenstand for en del debatt. Bruken av målkart med kritiske suksessfaktorer i form av såkalte nøkkelindikatorer eller KPIer kan ...
  • Piloters sikkerhetskultur; på farlig kurs? 

   Lund, Dagfinn (Masteroppgave/UIS-TN-IØRP/2016;, Master thesis, 2016-05)
   Studien innen risikostyring og sikkerhetskultur tar pulsen på sikkerhetskulturen blant sivile piloter i europeisk luftfart. Masteroppgaven er skrevet som en del av studiene ved Universitetet i Stavanger. Janne Hagen, ansatt ...