• Analyse og styring av aldrende sikkerhetssystem 

      Halvorsen, Endre (Masteroppgave/UIS-TN-IØRP/2012;, Master thesis, 2012)
      Innretninger på Norsk kontinentalsokkel er designet og godkjent for en bestemt levetid. Om få år vil mer enn halvparten av innretningene på sokkelen ha passert sin opprinnelig tiltenkte levetid. Mange felter har fremdeles ...