• Beredskap i fengsel 

      Ingvaldsen, Geir (Masteroppgave/UIS-TN-IØRP/2017;, Master thesis, 2017-11-20)
      Jeg har valgt å skrive en masteroppgave om Kriminalomsorgen hvor jeg har arbeidet i ulike funksjoner de siste 20 årene. Virksomheten jeg skriver om er et fengsel med høyt sikkerhetsnivå og systemet jeg ser på er beredskap. ...