• Veiledende metode for analysering av risiko 

      Isaksen, Eivind Johan (Masteroppgave/UIS-TN-IØRP/2013;, Master thesis, 2013)
      I forbindelse med de nevnte tilsynsrundene, har Arbeidstilsynet pålagt Norport handling Bergen AS avd Sola å utarbeide en risikoanalyse med påfølgende tiltaksplan [16]. Norport har ikke noe godt grunnlag for og verken ...