• Trening i operative miljøer 

      Jakobsen, Cato (Masteroppgave/UIS-TN-IØRP/2015;, Master thesis, 2015-10)
      SAMMENDRAG Bakgrunn og formål Livvaktene ved Politiets sikkerhetstjeneste (PST), og politiet generelt, gjennomfører store deler av treningen sin i folketomme og nedlagte bygningsmasser. Dette kan ofte være politiets ...