• Utbygging av marginalt lønnsomme ressurser nær eksisterende infrastruktur 

      Maeland, Marthe; Vassbotn, Kristine Bakke (Masteroppgave/UIS-TN-IØRP/2018;, Master thesis, 2018-06)
      I de mest modne områdene på norsk sokkel er det et økende fokus på utvinning av mindre olje- og gassfunn i nærheten av eksisterende infrastruktur. Myndighetene ønsker at mest mulig av petroleumsressursene skal produseres, ...