• Kulturaksen Nytorget - Kultur som byutviklingsstrategi i Stavanger Øst 

      Nerlie, Sissel (Masteroppgave/UIS-TN-IØRP/2011;, Master thesis, 2011)
      I denne masteroppgaven har prøvd å finne svaret på hvorfor Stavanger bruker kultur som en byutviklingsprosess og hvordan dette kommer til uttrykk i Stavanger Øst. Jeg har fokusert på Stavanger Øst og den planlagte kulturaksen ...