• Livability i urbane miljøer med høy tetthet - en casestudie av Stavanger Øst 

      Nicolaysen, Marita Navjord (Masteroppgave/UIS-TN-IØRP/2015;, Master thesis, 2015-06-12)
      Siden oljeeventyret startet på 1960-tallet har Stavanger gått fra å være en industri- og sildeby til å bli en internasjonal servicevirksomhet. Dette har ført til at byen både må konkurrere om økonomisk aktivitet med andre ...