• Usikkerhet knyttet til predikering av nødvendig rømningstid ved brann 

      Walaker, Siri Herlin (Masteroppgave/UIS-TN-IØRP/2014;, Master thesis, 2014-06-16)
      Evakueringsmodellering brukes ofte som et hjelpemiddel i funksjonsbaserte analyser for å predikere evakueringstid, dvs. hvor lang tid det tar for alle personene å evakuere en bygning. Modellene reflekterer variasjoner i ...