• «Best Value» som innkjøps- og prosjektstyringsmetode 

      Haukaas, Ask Reistad; Pedersen, Marianne (Masteroppgave/UIS-TN-IØRP/2018;, Master thesis, 2018-06-13)
      Samferdselsprosjekter i Norge har i lengre tid vært preget av store kostnadsavvik. Dette skyldes blant annet at det har vært høyt konfliktnivå og lav innovasjonsgrad i anleggsbransjen. Totalentrepriser og «Best Value»-metoden ...