• Cost-Efficient Low-Volume Production Through Additive Manufacturing 

   Solberg, Steffen (Masteroppgave/UIS-TN-IØRP/2016;, Master thesis, 2016-06-15)
   Additive manufacturing, commonly known as 3D Printing, is a production method of rising popularity. The method works by adding layers of material, in contrast to subtracting, which is the dominating method today. ...
  • Er rapportering av atferd gjennom observasjonskort hensiktsmessig? 

   Ommundsen, Roy; Herstad, Dan (Masteroppgave/UIS-TN-ISØP/2019;, Master thesis, 2019-06-18)
   Denne studien har fokus på atferdsbasert sikkerhet, og spesielt praksisen hvor de ansatte skal observere hverandres atferd, og i etterkant rapportere om dette skriftlig i bedriftens system for avvikshåndtering. De ...