• Vestre Havnepromenade 

      Håland, Anne (Masteroppgave/UIS-TN-IØRP/2012;, Master thesis, 2012)
      Med utgangspunkt i oppgavens problemstilling, “Hvordan gjeninnføre Aalborg Kommunes opprinnelige tanker og visjoner for området, samt skape et attraktivt offentlig byrom som inviterer til opphold og er ment til å brukes ...