• Development of a framework for application of Bayesian networks in fire safety engineering in Denmark 

   Bengtsson, Hjalte (Master thesis, 2014-07-28)
   Studies have found that deterministic performance-based fire safety design leads to unnecessary high safety levels in buildings in Denmark. Other studies have described that prescribed fire safety regulations leads to ...
  • Vestre Havnepromenade 

   Håland, Anne (Masteroppgave/UIS-TN-IØRP/2012;, Master thesis, 2012)
   Med utgangspunkt i oppgavens problemstilling, “Hvordan gjeninnføre Aalborg Kommunes opprinnelige tanker og visjoner for området, samt skape et attraktivt offentlig byrom som inviterer til opphold og er ment til å brukes ...